20 októbra, 2015 Aktuality Nekomentované

O 13, 00 pred Magistrátom mesta Košice sa dnes začína úvodná fáza projektu KESA – Košická stromová adopcia, ktorý vznikol z podnetu vedenia mesta. Návrhom a realizáciou bola poverená Správa mestskej zelene, ktorá pri tvorbe jeho koncepcie plne využila základnú myšlienku zazelenania a skrášlenia Košíc.

Strom si spoločne s primátorom Richardom Rašim zakúpia a vysadia aj viceprimátori, vedenie Európskeho hlavného mesta kultúry n.o., predstavitelia mestských podnikov a prezident USS Košice. Spoločne tak odštartujú projekt, v rámci ktorého sa plánuje vysadenie 2013-tich vzrastlých stromov s aktívnou účasťou verejnosti. Inšpiráciou bola environmentálna časť projektu Interface Košice 2013. Počet stromov, ktoré sa vysadia v priebehu nasledujúcich rokov, je symbolickou pripomienkou prestížneho titulu Európske hlavné mesto kultúry 2013, ktorý sa Košiciam podarilo získať. Kultúrne zmýšľanie má veľmi úzke prepojenie so zveľaďovaním životného prostredia.

Už od septembra sa do projektu môže zapojiť aj široká verejnosť. Občan si na základe návrhov zakreslených v interaktívnej  mape na webovej stránke môže  po zaplatení poplatku adoptovať strom, ktorý si vyberie. Výsadba bude navrhovaná do malých parčíkov – súvislých zelených plôch v jednotlivých mestských častiach. Cieľom projektu je zapojenie verejnosti do zveľaďovania vlastného okolia a vybudovanie pozitívneho vzťahu ľudí k verejnej zeleni. Sú to hodnoty, ktoré treba chrániť a starať sa o ne.

IMGP4643 9Slivkovy haj_2012 6Slivkovy haj_2012 5Slivkovy haj_2012 19Slivkovy haj_2012 4Slivkovy haj_2012
Napísal admin