20 októbra, 2015 Aktuality Nekomentované

Adoptívni rodičia vysadili 12 stromov

V nedávno dokončenom parčíku na Poludníkovej ulici, ktorý vyrástol na mieste niekdajšej fontány, bolo v pondelok rušno. Zišli sa tam drobci i dospelí, študenti i seniori, aby sa stali súčasťou slávnostného otvorenia parčíka vrátane detských preliezok, fungujúcej fontánky i deviatich lámp verejného osvetlenia. Tie mimochodom svietili počas celej slávy, aby každý videl, že sľúbené sa stáva realitou, lampy sú funkčné a budú osvetľovať túto časť sídliska.

Súčasťou odovzdania parčíka bola KESA – Košická stromová adopcia. Je to projekt na podporu
budúcoročného vyhlásenia Košíc za Európske mesto kultúry 2 013 a v rámci neho sa na rôznych
miestach mesta vysadí spolu symbolických 2 013 stromov. Prvých 12 pribudlo v našej mestskej
časti. Konkrétne v parčíku, kde ich spolu s pracovníkmi Správy mestskej zelene sadili tí, ktorí ich
kúpili, a tým sa stali ich „adoptívnymi rodičmi.“

Na podujatí boli primátor mesta Richard Raši a jeho námestníčka Renáta Lenártová, ktorí sa
kúpou stromov do tejto aktivity tiež zapojili. Tretí strom si adoptoval poslanec NR SR Milan Géci,
ďalšie naša starostka Anna Jenčová a jej zástupca Štefan Čabala. Na ostatných stromoch, ktoré
najprv vodou poliali a potom do zeme vsadili, sú na visačkách mená poslancov nášho jazerského
miestneho zastupiteľstva, pracovníkov miestneho úradu i Obchodnej akadémie z Polárnej ulice.
Na slávnostné uvedenie tohto miesta oddychu, hier a príjemného pobytu do života sa prišiel pozrieť i námestník primátora Ján Jakubov a námestníčka riaditeľa Správy mestskej zelene Marta Popríková. Spevom atmosféru dotvoril spevácky zbor Jazerčan.

Zdroj: Jazerokošice.sk

Napísal admin