20 októbra, 2015 Aktuality Nekomentované

Projekt sa oficiálne začal symbolickým zasadením stromu, ktorého adoptívnym rodičom sa stala starostka našej mestskej časti Iveta Kijevská. Za prítomnosti primátora mesta Košice Richarda Rašiho, starostky mestskej časti Ivety Kijevskej, prednostu a zamestnancov miestneho úradu, predstaviteľov Správy mestskej zelene mesta Košice i za prítomnosti väčšiny adoptívnych rodičov dňa 22.10.2012 (pondelok) o 14.00 hod. sa na Moskovskej triede – na ploche ,kde v budúcnosti sa plánuje realizácia parku , oficiálne začal projekt stromovej adopcie KESA.

Všetkým adoptívnym rodičom stromov patrí veľká vďaka. Aj Vy sa zaslúžite o vznik nového centrálneho parku, ktorého súčasťou budú Vami adoptované stromy.

Zdrok: mckvp.sk

Napísal admin