20 októbra, 2015 Aktuality Nekomentované

V pondelok 22.10.2012 primátor spoločne s viceprimátormi odštartoval projekt vysadením 12 stromov v mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov. 

Na Furči boli stromy – parkové višne –  vysadené v pripravovanom II. parku v lokalite DH VIII. Hlavným zámerom projektu, ktorého realizáciou bola poverená Správa mestskej zelene, je plné využitie základnej myšienky skrášlenia Košíc a zapojenie verejnosti do zveľaďovania si vlastného okolia. Počet stromov, ktoré sa vysadia v priebehu nasledujúcich rokov, je symbolickou pripomienkou prestížneho titulu Európske hlavné mesto kultúry 2013, ktoré sa Košiciam podarilo získať. V rámci projektu sa plánuje vysadenie 2013-tich vzrastlých stromov s aktívnou účasťou občanov, firiem, organizácií. Sú to stromy nad rámec plánovanej výsadby, ktorá je zahrnutá v rozpočte mesta.

Občania si na základe návrhov, zakreslených v interaktívnej mape na webovej stránkewww.adoptujstrom.sk , môžu po zaplatení poplatku adoptovať strom, ktorý si vyberú. Výsadba je navrhovaná do malých parčíkov – súvislých zelených plôch v jednotlivých mestských častiach.

Záujemcovia o adopciu stromu sa môžu informovať aj na Miestnom úrade MČ KE  DH, Dvorkinova 7.

Prví adoptívni rodičia na Furči :

Jozef Andrejčák, Monika Smolková,  TV JoJ, Ján Jakubov, Richard Majza, Ján Urban, Marek Kandráč, Juraj Briškár, Katarína Dudíková, Milan Murín, Matúš Sedlák, Marián Sidor.

Zdroj: Košice-DH.sk

Napísal admin