Adopcia

Domov » Adopcia

 


Ako adoptovať?

 

  Adopcia drevín je úplne jednoduchá – zvoľte si mestskú časť, v ktorej si chcete adoptovať drevinu. Po kliknutí na Vami zvolenú mestskú časť sa Vám zobrazia lokality, ktoré sú v rámci prislúchajúcej mestskej časti navrhované a spracované. Po zvolení konkrétnej lokality sa Vám zobrazia všetky dreviny, ktoré sú v danej lokalite voľné na adopciu. Vyberte si drevinu, o ktorú máte záujem – drevina bude vložená do „košíka“.

  Presnú polohu lokalít a drevín si môžete overiť v sekcii mapa, ktorá sa nachádza v hlavnom menu. Po kliknutí sa Vám zobrazí mapa mesta Košice (GISplan). Pre zobrazenie projektu KESA na mape je potrebné mať zapnutú vrstvu – projekt KESA.

  Pre dokončenie adopcie prejdite do košíka a adopciu ukončite vyplnením formulára. Na Váš e-mail Vám bude zaslaná potvrdzujúca správa o zaevidovaní vašej adopcie. O presnom termíne výsadby a ďalšom postupe Vás budeme kontaktovať e-mailom alebo telefonicky. Zasielanie a úhrada faktúry prebieha po výsadbe dreviny. Faktúru je možné uhradiť prevodom alebo aj osobne u nás v pokladni na Rastislavovej 79 v Košiciach. Následne na to Vám bude zaslaný certifikát adoptívneho rodiča podpísaný primátorom mesta Košice. Podmienky adopcie:

 

1. Objednávateľ je oboznámený s cieľom projektu KESA.
2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú cenu za strom v lehote splatnosti na základe vystavenej faktúry.
3. Správa mestskej zelene v Košiciach sa zaväzuje na základe zaplatenej faktúry za strom vystaviť objednávateľovi adopčný certifikát. Objednávateľ môže v objednávke uviesť aj iné meno adoptívneho rodiča, na ktoré bude následne vystavený aj adopčný certifikát.
4. Objednávateľ súhlasí so zverejnením svojho mena na internetovej stránke www.adoptujstrom.sk, na ktorej bude v zmysle projektu KESA – Košická stromová adopcia vytvorená mapa vysadených stromov s uvedením osôb, ktorí sa stali ich adoptívnymi rodičmi. Meno rodiča bude uvedené pri konkrétnom strome, na vysadenie ktorého budú použité finančné prostriedky objednávateľa.
5. Správa mestskej zelene v Košiciach sa zaväzuje použiť uhradenú čiastku výlučne na zabezpečenie vybraného druhu stromu.
6. Vlastníkom stromu je Mesto Košice.