Aktuality

Domov » Aktuality

O 13, 00 pred Magistrátom mesta Košice sa dnes začína úvodná fáza projektu KESA – Košická stromová adopcia, ktorý vznikol z podnetu vedenia mesta. Návrhom a realizáciou bola poverená Správa mestskej zelene, ktorá pri tvorbe jeho koncepcie plne využila základnú myšlienku zazelenania a skrášlenia Košíc. Strom si spoločne s primátorom Richardom Rašim zakúpia a vysadia aj viceprimátori, vedenie Európskeho …

Viac

V pondelok 22.10.2012 primátor spoločne s viceprimátormi odštartoval projekt vysadením 12 stromov v mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov.  Na Furči boli stromy – parkové višne –  vysadené v pripravovanom II. parku v lokalite DH VIII. Hlavným zámerom projektu, ktorého realizáciou bola poverená Správa mestskej zelene, je plné využitie základnej myšienky skrášlenia Košíc a zapojenie verejnosti do …

Viac

Adoptívni rodičia vysadili 12 stromov V nedávno dokončenom parčíku na Poludníkovej ulici, ktorý vyrástol na mieste niekdajšej fontány, bolo v pondelok rušno. Zišli sa tam drobci i dospelí, študenti i seniori, aby sa stali súčasťou slávnostného otvorenia parčíka vrátane detských preliezok, fungujúcej fontánky i deviatich lámp verejného osvetlenia. Tie mimochodom svietili počas celej slávy, aby …

Viac

Projekt sa oficiálne začal symbolickým zasadením stromu, ktorého adoptívnym rodičom sa stala starostka našej mestskej časti Iveta Kijevská. Za prítomnosti primátora mesta Košice Richarda Rašiho, starostky mestskej časti Ivety Kijevskej, prednostu a zamestnancov miestneho úradu, predstaviteľov Správy mestskej zelene mesta Košice i za prítomnosti väčšiny adoptívnych rodičov dňa 22.10.2012 (pondelok) o 14.00 hod. sa na …

Viac

Dňa 28.10.2014 sa vďaka Košickej stromovej adopcii, KESA 2013, obohatil sortiment drevín v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach o 12 exemplárov z piatich druhov (jedľa srienistá, borovica Jeffreyova, borovica limbová, jedľa nordmannova – kaukazská, pagaštan páviový). Dreviny nájdete vysadené pri ceste od tzv. Panskej lúčky smerom k areálu včelnice. Ďakujeme Správe mestskej zelene v Košiciach i adoptívnym rodičom za krásne stromy! Zdroj: …

Viac

KESA

Niekoľko desiatok stromov dnes pribudlo v troch mestských častiach v rámci projektu košickej stromovej adopcie KESA 2013. Svoj strom môžete mať tam, kde bývate aj Vy  

Viac