Objednávateľ ZadávateĽ
Dátum realizácie 2014
Autor projektu SMsZ