KOŠICKÁ STROMOVÁ ADOPCIA

VŠETKO O PROJEKTE SPRÁVY MESTSKEJ ZELENE V KOŠICIACH
img
Všeobecné informácie o projekte KESA 2013.

 

Projekt KESA – Košická (KE) stromová adopcia(SA) vznikol pri príležitosti vyhlásenia mesta Košice Európskym hlavným mestom kultúry 2013.
Ide o projekt vysadenia  vzrastlých stromov v meste Košice vo verejných priestoroch s aktívnou účasťou verejnosti po realizačnej aj finančnej stránke.
Projekt je spracovaný Správou mestskej zelene v spolupráci s mestom Košice.

 

Ciele projektu:


Ozeleniť mesto Košice, a tým zvýšiť kvalitu životného prostredia a kvalitu bývania v meste formou výsadby nových stromov podľa konkrétnej koncepcie.
Vypestovať pozitívny vzťah ľudí k verejnej zeleni ako k hodnotám, ktoré treba chrániť a starať sa o ne. Súčasťou projektu je osveta a vzdelávanie ohľadne sadovníctva v meste, sadenia stromov, údržby a pestovania mestskej zelene. 
Znížiť vandalizmus vo verejnej zeleni zapojením verejnosti do budovania si vlastného okolia.
Vytvoriť zelenú sieť, ktorá spojí všetkých obyvateľov mesta Košice do jednej veľkej komunity pomocou prírody a odhodlania zvýšiť kvalitu bývania v meste výsadbou a starostlivosťou o svoje prostredie. 


Program projektu:

    

   V spolupráci s Útvarom hlavného architekta mesta Košice sme v jednotlivých mestských častiach vybrali lokality vhodné pre výsadbu drevín. Na jednotlivých lokalitách sme po preštudovaní inžinierskych sietí  navrhli konkrétne druhy a počty drevín, ktoré sú ponúknuté na adopciu.
   Všetky stromy sú očíslované. Stromy si môžu ľudia adoptovať podobne ako zvieratká v ZOO. Zaplatia adopčný poplatok, v ktorom bude zahrnutý: všetok materiál potrebný pre výsadbu (drevina podľa výberu, kotviaci materiál, štítky s označením dreviny), práce spojené s výsadbou (výsadba dreviny, ukotvenie a zálievka dreviny) a certifikát adoptívneho rodiča projektu KESA 2013.
   Celá sieť s navrhovanými lokalitami a drevinami je zakreslená v interaktívnej mape zverejnenej na stránke projektu, kde si obyvatelia mesta Košice môžu adoptovať strom, ktorý si vyberú z ponuky.Adoptovaný strom získa jeho meno alebo meno rodiny a bude vedený pod týmto menom v mape. Následne po výsadbe a uhradení adopčného poplatku mu bude zaslaný certifikát adoptívneho rodiča podpísaný primátorom mesta Košice.
   Vzhľadom na to, že v niektorých mestských častiach nie je možné realizovať výsadbu stromov kvôli nevysporiadaným pozemkom (LV Ø) alebo príliš hustému výskytu podzemným inžinierskych sietí, našou snahou je do tohto projektu zahrnúť aj školské zariadenia a zdravotnícke zariadenia, ktorých pozemky sú súčasťou verejnej zelene a sú prístupné pre obyvateľov alebo žiakov a študentov. 
    Záujmové skupiny a mestské časti môžu na tejto stránke zverejňovať kultúrne či športové podujatia, ktoré sa budú odohrávať na plochách KESA 2013 parčíkov. Stránka bude obsahovať vzdelávacie informácie ohľadne zelene.

 

112
VOĽNÝCH DREVÍN

32
LOKALÍT

6
MESTSKÝCH ČASTÍ

219
ADOPCIÍ

 

 

 

POZRITE SI NAŠU GALÉRIU VÝSADIEB

AKTUÁLNE SME VYSADILI

KRAJŠIE MIESTO PRE ŽIVOT

Aj vy môžte mať vlastný strom vo svojom okolí.

Spolupracujú s nami: